Moped (AM körkort)

Vill du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt. Åldersgränsen för AM är 15 år.
Pris: 6500 kr
Bokning: Kontakta oss eller boka online
Kommande tillfällen: Se onlinebokningen

Körkort för moped klass 1 - AM

Vem skall gå kursen?

Från det att man är 14 år och 9 månader är det tillåtet att börja övningsköra med moped klass 1 på en godkänd trafikskola. Du kan ta AM körkortet när du har fyllt 15 år, gått en mopedutbildning hos oss, fått godkänt på körningen samt klarat trafikverkets teoriprov.

Krav för att ta AM körkort för moped

Enligt trafikverket behöver du uppfylla följande krav för att ta AM körkort:

1. Du har ett körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
4. Du har fyllt 15 år.
5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.
6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Innehåll och omfattning

Utbildningen innehåller litteratur, teorikurs – tre tillfällen á tre timmar samt körlektioner – fyra lektioner á 60 minuter. Utbildningen för AM körkort är med andra ord minst 12 timmar lång. Vid behov av fler körlektioner för att bli godkänd på körmomenten måste fler körlektioner köpas till. Efter att teorin och körlektioner är avklarade behöver man också klara ett teoriprov hos Trafikverket. Trafikverkets teoriprov ingår inte i ovanstående pris.

För att erhålla AM-körkortet krävs att körningen är godkänd, något som ansvarig trafiklärare bedömer. Dessutom krävs som nämnt ovan, ett godkänt resultat på teoriprovet på Trafikverket. Vi bokar teoriprov åt dig när du är klar för det och har gjort det som krävs, detta är inget som du kan boka själv.

Kursstarter och anmälan

När du skriver in dig till utbildningen bokas du upp på samtliga teorilektioner. Datum för körlektionerna får du vid första teoripasset. För att få köra körlektioner måste du ha ett godkänt körkortstillstånd. Körlektionerna sker på dagtid.

Betalning av utbildningen ska ske senast kursstart. Körkortstillstånd ansöker man om på transportstyrelsen.se.

Teori på distans

När vi har teoridelen på distans kommer vi att jobba med programmet zoom. Det innebär att du kan sitta hemma eller var det passar bäst.

Ingen sitter alltså på Roberts trafikskola. Vi rekommenderar att du sitter vid en dator med kamera och headset med mic (testa att din utrustning funkar innan). Du kan även logga in via telefonen men detta är verkligen ett nödfall (ev kan du behöva ladda hem en app).
Eftersom kursen är obligatorisk måste du ha kameran på hela tiden.

Vid första träffen ska du även ha legitimationen tillgängligt. Du ska även ha hämtat ut dina böcker på något av våra kontor.

Tiderna för lektionerna skall ni få utskickat till er via SMS/Mail.

Piteå: Zoom, Roberts Trafikskola, AM Piteå (Använd ert namn vid inlogg)

Luleå: Zoom, Roberts Trafikskola, AM Luleå (Använd ert namn vid inlogg)

Älvsbyn: Zoom, Roberts Trafikskola, AM Älvsbyn (Använd ert namn vid inlogg)

Problem med att ansluta? Se denna video:
https://www.youtube.com/watch?v=T-PCJmYZhrA

Problem med ljudet? Se denna video:
https://www.youtube.com/watch?v=8Vmkf_yvLys